ประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพสูง (Talent Management) ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077400736
วันที่ประกาศ
23 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,300,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th