ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สินค้า Maehongson Premium และสินค้า Maehongson Brand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เลขที่โครงการ
63077401683
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,395,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th