ประกวดราคาจ้างผลิตแบบบรรจุภัณฑ์/ตราสินค้าสำหรับชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา โซนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จังหวัด
สงขลา
เลขที่โครงการ
63077413519
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
งบประมาณ
4,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th