ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานใน กฟผ. ครบ 20 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
63077471699
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,170,100 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th