ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด
หนองบัวลำภู
เลขที่โครงการ
63077489295
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
งบประมาณ
699,500 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th