ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ปี ๒๕๖๓ (DEmark 2020 Virtual Exhibition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
63077497882
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,400,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th