ประกวดราคาจ้างออกแบบตกแต่งคูหาและจัดกิจกรรม เที่ยวสบาย ๆ สไตล์ชลบุรี ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัด
ชลบุรี
เลขที่โครงการ
65017071958
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2565
งบประมาณ
1,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th