ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP)กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
จังหวัด
ระยอง
เลขที่โครงการ
65017205128
วันที่ประกาศ
17 ม.ค. 2565
งบประมาณ
692,200 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th