ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหาร พื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม่
เลขที่โครงการ
65097449164
วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2565
งบประมาณ
6,309,600 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th