ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP แพรกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด
สมุทรปราการ
เลขที่โครงการ
65097512137
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2565
งบประมาณ
3,454,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th