ประกวดราคาจ้างโครงการ FTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรี (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
65097530650
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2565
งบประมาณ
2,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th