ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม่
เลขที่โครงการ
65097531573
วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2565
งบประมาณ
530,400 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th