ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมย่อย จำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัด
สุโขทัย
เลขที่โครงการ
65097561834
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
510,200 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th