ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
65097567135
วันที่ประกาศ
22 ก.ย. 2565
งบประมาณ
1,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th