ประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาด Luxury - Premium ของตลาดอินเดีย (Thai Brand Roadmap Program รุ่นที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด
นนทบุรี
เลขที่โครงการ
62067490391
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2562
งบประมาณ
5,324,300 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th