ประกวดราคาจ้างจัดงานสัมมนาบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62077120606
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562
งบประมาณ
505,040 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th