ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมในรูปแบบคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวสามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม
เลขที่โครงการ
63057214239
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
600,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th