ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้ ลุยเลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เลขที่โครงการ
63067466935
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
3,312,384 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th