ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกพนักงานอาวุโสและมีประสบการณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077311944
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
15,515,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th