ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

ชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read

ชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read

  27 ส.ค. 2562เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read วมสร้างความเท่าเทียมทางการอ่านให้เด็กทุกคน

มาช่วยเด็กไทยให้เข้าถึงหนังสือและเพิ่มอัตราการอ่านให้มากกว่าเดิม เพราะการอ่านช่วยพัฒนาทักษะอ่าน เขียน เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เด็กได้ต่อ ยอดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมสร้างการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เพื่อร่วมสร้างความ เท่าเทียมให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือที่เหมาะสมตามวัย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กทุกคนในประเทศ และพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และกล่องบริจาคที่จุดบริการลูกค้า ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ทุกสาขา


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Tops Thailandติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ทาง Facebook


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์

   แนะนำให้อ่าน

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook