ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

World Robot Games Thailand Championship 2019 (สมัคร 12-30 มิ.ย.62 แข่งขัน 1-3 ส.ค.62) Zeer Rangsit, The Hub

World Robot Games Thailand Championship 2019

  • สมัคร 12-30 มิ.ย.62 แข่งขัน 1-3 ส.ค.62 2019-08-01 2019-08-03 Asia/Bangkok World Robot Games Thailand Championship 2019 https://www.allthaievent.com/event/25716/ World Robot Games Thailand Championship 2019   อนันดา เออร์เบินเทค หนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019” มุ่งส่งเสริมการศึกษาและสร้างประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย   อนันดา เออร์เบินเทค หน่วยงานที่ช่วยขับ Zeer Rangsit, The Hub
  • Zeer Rangsit, The Hub

World Robot Games Thailand Championship 2019

อนันดา เออร์เบินเทค หนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019”

มุ่งส่งเสริมการศึกษาและสร้างประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย

อนันดา เออร์เบินเทค หน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” เพื่อตอกย้ำการส่งเสริมด้านการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่สังคมไทยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาระดับความสามารถและทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์ของนักเรียน ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการสร้างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2019 (WRG 2019) ต่อไป

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” เพื่อช่วยในการประสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันในครั้งนี้ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างทั่วถึง ซึ่งความคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวทั่วประเทศให้เกิดความสนใจในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ E-Sport เพราะสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาหันมาเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิมากสูงสุดในการแข่งขัน อาทิ วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ปัญญาประดิษฐ์ เซ็นเซอร์ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคค นอกจากนี้ การสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ \\\\\\\\\\\'World Robot Games Thailand Championship 2019\\\\\\\\\\\' ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาและเพื่อมอบโอกาสให้แก่สังคมไทย เพราะเรามั่นใจว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการอยู่อาศัย การศึกษา และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอนาคตของประเทศไทย ซึ่ง อนันดา เออร์เบินเทค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อมอบความรู้และกระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาของประเทศแบบก้าวกระโดดนั่นเอง”

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตาม สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ในครั้งนี้ เราจึงไม่ได้มองว่า นี่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่เรามองเห็นถึงอนาคตที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์เหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการสร้างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในอุตสาหกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งจะสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกระดับอายุ ตั้งแต่ 7-99 ปี โดยในการแข่งขันได้แบ่งออกเป็นหลายรุ่นและหลายรายการ ซึ่งนับเป็นการแข่งขันที่ท้าทายในการแสดงศักยภาพและความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และสุดยอดไอเดียการสร้างหุ่นยนต์ที่หลากหลายมากขึ้น”

นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) “ในฐานะที่ INEX เป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก รวมทั้ง เป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันในครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วไปที่มีความสนใจและมีสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 2,500 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมา ซึ่งในปีนี้นอกจากจะมีศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิตแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมจึงมั่นใจได้ว่าการแข่งขันในปีนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆ มาอย่างแน่นอน สำหรับการแข่งขันโดยหลักๆ แล้วคือผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรุ่นอายุต้องใช้อุปกรณ์หลักคือ แผงวงจรควบคุมที่พัฒนาโดยบริษัทของไทย ซึ่งก็คือ INEX และสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ World Robot Games 2019 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และสำหรับการแข่งขัน World Robot Games ในปีนี้จะมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เวียดนาม พม่า ไทย และกำหนดให้ใช้บอร์ดควบคุมหลักของผู้ผลิตคนไทย ซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันตลอดมา

การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่นอายุ คือ
1. รุ่นมาสเตอร์ อายุ 7-10 ปี
2. รุ่นจูเนียร์ อายุ 11-14 ปี
3. รุ่นซีเนียร์ อายุ 15-19 ปี
4. รุ่นโอเพ่น อายุ 7-99 ปี

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 ประเภท 27 รายการ คือ
1. หุ่นยนต์ซูโม่ (Sumo Robot) 6 รายการ
2. หุ่นยนต์ปัญญาสัประยุทธ์ (Intelligent Robot) 3 รายการ
3. หุ่นยนต์รักบี้ (Rugby Robot) 3 รายการ
4. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น 6 รายการ
5. หุ่นยนต์เดิน 2 ขา (Biped Robot)
6. หุ่นยนต์กู้ภัยรุ่นเล็ก (mini-Search & Rescue Robot) 2 รายการ
7. หุ่นยนต์นวัตกรรม (Innovative Robot) ภายใต้หัวข้อ Robotics @ Home 3 รายการ
8. หุ่นยนต์ระบบเปิดแบบท้าทาย (Extreme Robot) 3 รายการ


หลักเกณฑ์การในการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” นี้ จะเชิญทีมงานและคณาจารย์ในการตัดสินประมาณ 50 ท่าน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรางวัลเป็นเงินรางวัล โล่รางวัล และเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 จะได้รับบัตรกำนัล รวมทั้งสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน World Robot Games 2019 (WRG 2019) ที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ภายใต้ธีม “[email protected]” ที่ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ระหว่างวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2562 ทาง www.wrgthailand.com และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมเชียร์เพื่อส่งกำลังใจให้กับทุกทีมในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2019 ได้ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ส่วน

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “World Robot Games 2019” จะจัดขึ้นในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตั้งแต่ เวลา 10.00 -19.00 น.

นอกจาก อนันดา เออร์เบินเทค ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันฯ ครั้งนี้แล้ว ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ด้วย คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด, บริษัท ไออีที โซลูชั่น จำกัด, บริษัท คริสตัลไทม์ ทราเวล จำกัด และบริษัท วี.ที.เค อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต จำกัด
สมัครแข่งขัน
วันที่ : 12 - 30 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียนที่ : www.wrgthailand.com

ชมการแข่งขัน :
วันที่ : 1 - 3 สิงหาคม 2562
เวลา : 10.00 - 19.00 น.
สถานที่ : ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

ชมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ "World Robot Games 2019"
วันที่ : 29 - 31 สิงหาคม 2562
เวลา : 10.00 - 19.00 น.
สถานที่ : ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.wrgthailand.com
Facebook : World Robot Games Thailand Championship

ความเป็นมาของ World Robot Games:-

World Robot Games เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ด้วยการร่วมมือของ World Robot Games Committee ที่ประกอบด้วยประเทศไทย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยได้เริ่มจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติเป็นครั้งแรกในรายการ World Robot Games 2015 (WRG 2015) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองในการเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 ทีม นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ Grand Champion ในฐานะที่มีทีมได้รางวัลชนะเลิศในทุกประเภทมากที่สุด

ส่วนในประเทศไทยในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้ง World Robot Games Committee และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก ได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นภายในประเทศเพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games โดยจัดขึ้นปีแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 รวม 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship นับเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์รายการเดียวของประเทศไทยที่เปิดกว้างด้านคุณสมบัติของผู้แข่งขัน เนื่องจากมีรายการแข่งขันหลากหลาย ครอบคลุมอายุตั้งแต่ 7 - 99 ปี โดยไม่จำกัดระดับการศึกษา ผู้แข่งขันแต่ละทีมสามารถมาจากต่างต่างสถาบันการศึกษา ต่างพื้นที่ แต่ต้องมีแหล่งพำนักในประเทศไทย ในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีถึง 1,300 คน นับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่มีผู้เข้าร่วมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

เกี่ยวกับ อนันดา เออร์เบินเทค

อนันดา เออร์เบินเทค ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ในการปรับ เปลี่ยนรูปแบบคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง อนันดา เออร์เบินเทค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดย อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อที่จะผลักดันอนันดาไปสู่ความเป็น UrbanTech โดยกลยุทธ์นี้ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1. Ecosystem Support 2. Fund of Funds และ 3. Corporate Venture Capital ซึ่งทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ พัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านต่างๆ เช่น การอยู่อาศัย การเดินทาง การทำงาน สุขภาพ การเงิน และด้านอื่นๆ ด้วยทีมงานที่ทุ่มเท อนันดา เออร์เบินเทค ช่วยให้ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ กลายเป็น ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคในตลาดที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ww.ananda.co.th/urbantech/


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
สยามกีฬา
"เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เน้นหนักหวังเก็บชัยโดยมี ราฮีม สเตอร์ลิง กับ เซร์คิโอ อเกวโร่ "กุน" ผนึกปิดสกอร์เกมพบ "แตนอาละวาด" วัตฟอร์ด ที่ต้องการคว้าสามแต้มแรกให้จงได้ ในศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. ศกนี้ ถ่ายทอดสด : True Premier HD 1 และ ID Station, ...
The Thaiger ภาษาไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์)
คลิป: แฮร์รี่ เคน นอนยิง! สเปอร์ส ขึ้นนำ เลสเตอร์ 1-0 : เลสเตอร์ พบ สเปอร์ส ไฮไลท์ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์. การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 6 ประจำฤดูกาล 2019-2020 คู่แรกวันเสาร์ ระหว่าง 'จิ้งจอกสยาม' เลสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ 'ไก่เดือยทอง' ท็อตแน่ม ...
ผู้จัดการออนไลน์
สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 กล่าวว่า พีพีทีวีจะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล “จีเอสบี แบงค็อก คัพ 2019” ให้คนไทยได้รับชมและร่วมเชียร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่มีโปรแกรมลงทำศึกสี่เส้า ในระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.
The Thaiger ภาษาไทย (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้าย นายทวารบอร์นมัธ หวดบอลยาวเปิดเกมมาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของ เซาแธมป์ตัน ที่ในขณะนั้นสกอร์ตามหลังอยู่ 1-2 แต่แล้ว แอนกัส กันน์ ผู้รักษาประตูนักบุญ และ แยน เบดนาเร็ก กองหลังชาวโปแลนด์ กลับโชว์จังหวะสื่อสารผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัย.
ไทยรัฐ
จากกรณีที่มีข่าวการแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย ซึ่งได้แจ้งรายการทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโคตรมหาเหล็กไหลที่มีมูลค่ากว่า 700 ล้าน ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook