ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ กิจกรรมโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ ๖ ประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
เลขที่โครงการ
61087053397
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
งบประมาณ
9,600,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th