ประกวดราคาจ้างสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์
เลขที่โครงการ
61087159979
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
งบประมาณ
2,923,500 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th