ประกวดราคาจ้างจัดทำ Application ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ของจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด
พิษณุโลก
เลขที่โครงการ
61087165028
วันที่ประกาศ
8 ส.ค. 2561
งบประมาณ
3,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th