ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดพิจิตร กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ Online/Offline กิจกรรมย่อย จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดพิจิตร
จังหวัด
พิจิตร
เลขที่โครงการ
61087213233
วันที่ประกาศ
9 ส.ค. 2561
งบประมาณ
1,000,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th