ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village Life) รายการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี โดยแขวงทางหลวงสระบุรี
จังหวัด
สระบุรี
เลขที่โครงการ
61107218695
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2561
งบประมาณ
936,000 บาท
วันยื่นซอง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เอกสารราคากลาง
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

รายละเอียดประกาศ
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี

เบอร์โทรหน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Website หน่วยงาน
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี
Email
ข้อมูลนี้เฉพาะสมาชิก สมัครฟรี* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th