ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 5 การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
จังหวัด
ลำพูน
เลขที่โครงการ
62077218752
วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2562
งบประมาณ
2,600,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th