ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยว (เส้นทาง D.I.Y กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดระยอง
จังหวัด
ระยอง
เลขที่โครงการ
62077225722
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,500,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th