ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
บึงกาฬ
เลขที่โครงการ
62077245024
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2562
งบประมาณ
3,472,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th