ประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงาน การจัดการน้ำเสียประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การจัดการน้ำเสีย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62077284360
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,950,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th