ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๔ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้านท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้านท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด
สมุทรสาคร
เลขที่โครงการ
63067045297
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
1,300,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th