ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067126222
วันที่ประกาศ
22 ก.ค. 2563
งบประมาณ
2,182,800 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th