ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ เชิญชวน สารคดีศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067151426
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
650,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th