ประกวดราคาจ้างโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๔ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้านท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้านท่องเที่ยวผ่านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด
สมุทรสาคร
เลขที่โครงการ
63067251700
วันที่ประกาศ
26 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
765,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th