ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63067338106
วันที่ประกาศ
25 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
5,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th