ประกวดราคาจ้างงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุคลื่น FM 100 MHz. เลขที่ จท.39/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การประปานครหลวง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077128683
วันที่ประกาศ
20 ก.ค. 2563
งบประมาณ
1,284,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th