ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 และโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การเคหะแห่งชาติ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63077207760
วันที่ประกาศ
24 ก.ค. 2563
งบประมาณ
2,553,480 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th