ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด วิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP ตรังยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดตรัง
จังหวัด
ตรัง
เลขที่โครงการ
63077380746
วันที่ประกาศ
29 ก.ค. 2563
งบประมาณ
762,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th