ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล ของงานระบบกระจายน้ำบ้านคำกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัด
อำนาจเจริญ
เลขที่โครงการ
65017314614
วันที่ประกาศ
20 ม.ค. 2565
งบประมาณ
1,300,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th