ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018 (15 ก.ย. - 15 ต.ค. 2561) บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

 • 15 ก.ย. - 15 ต.ค. 2561 2018-09-15 2018-10-15 Asia/Bangkok Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018 https://www.allthaievent.com/event/21688/ Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018   ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม   Stiebel Eltron และ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ท บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด
 • บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม

Stiebel Eltron และ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียมของสโมสร BGFC ในโครงการ Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest [email protected] Stadium เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักฟุตบอลเดิม ภายใต้ concept “Modern water solution” โดย การออกแบบต้องมีอุปกรณ์ของ Stieble Eltron เป็นองค์ประกอบ ชิงรางวัลมูลค่ำรวมกว่ำ 125,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและความเกิดความมั่นใจงานสายงานด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เกิดแรงผลักดันในการออกแบบห้องน้ำนักกีฬา ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่มีส่วนปรับปรุงห้องน้ำของสนามลีโอสเตเดียมให้กับแฟนฟุตบอล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการประกวดและชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • ผลงานออกแบบห้องน้ำนักกีฬาสนามลีโอสเตเดียม ที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Modern Water Solution พื้นที่ 60 ตรม.
 • ส่งผลงานทั้งหมดในรูปแบบบอร์ดนำเสนอผลงาน ขนาด A1 อธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ วัสดุ ใช้จริง พร้อม DVD รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง โดยนำเสนอผลงานออกแบบในลักษณะการปรับปรุงห้องน้ำที่มีอยู่เดิมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Stiebel Eltron ได้แก่ Water heater รุ่น Stievel chrome 2 เครื่อง , Water storage รุ่น EVS150 4 เครื่องและ Hand dryers รุ่น HTE4 2 เครื่อง เป็นหลักเท่านั้น
 • ต้องมี logo Stiebel Eltron และ BGFC ขนาดตามความเหมาะสม
 • งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำชายสนามลีโอสเตเดียม จำนวน 450,000 บาท โดยรวมค่าแรง ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่รวมราคมผลิตภัณฑ์ของ Stibel Eltron
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อนหากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ทันที
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานออกแบบที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด และ BGFC สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 30 คะแนน
 • การนำผลิตภัณฑ์ Stiebel Eltron ไปร่วมออกแบบได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ 30 คะแนน
 • ประโยชน์ใช้สอยสามารถใช้ได้จริง 20 คะแนน
 • ความสวยงาม 20 คะแนน

รางวัล มูลค่ำรวม 125,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 50,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาทและใบประกาศนียบัตร โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง FB: Bangkok Glass FC ปิดโหวตวันที่ 21-28 ต.ค. 2561

ระเบียบบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ห้ามมิให้ทำเครื่องหมาย หรือลายเซ็นลงบนด้านหน้าของ Presentation Board
 • รายละเอียดของผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบน มิฉะนั้นชิ้นงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผู้แทนการรับรางวัล 1 ท่าน โดยโครงการฯ จะดำเนินการหัก ณ ที่จ่าย 5%

กำหนดการดำเนินงาน

 • แถลงข่าว 18 ก.ย. 2561
 • รับผลงาน 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2561
 • ปิดรับผลงาน 15 ต.ค. 2561
 • กรรมการพิจารณาคัดเลือก เหลือ 20 ทีม 20 ต.ค. 2561
 • กรรมการพิจารณาตัดสิน เหลือ 5 ทีม 29 ต.ค. 2561
 • Popular Vote 21 – 28 ต.ค. 2561
 • ประกาศผู้ชนะ ใน facebook : BangkokGlassFC 31 ต.ค. 2561
 • พิธีมอบรางวัล (เดือน ก.พ.) ก.พ. 2562

ที่อยู่ในการส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด

จัดส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ประกวดออกแบบห้องน้ำ” จ่าหน้าซองถึง บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด เลขที่ 170/32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://goo.gl/ehbYf1เปิดรับผลงาน : 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561
ประกาศ 20 ทีม Popular Vote : 20 ตุลาคม 2561
Popular Vote FB : BangkokGlassFC : 21 - 28 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน : 31 ตุลาคม 2561


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 097 1706685 , 097 0317896
Line : @StiebelContest
Website : www.bangkokglassfc.com
Facebook : Bangkok Glass FC - สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา

   ชุมชนคนอีเว้นท์


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/BangkokGlassFC
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
ไทยรัฐ
วันที่ 17 พ.ย. ควันหลงหลังจบเกมซูซูกิ คัพ 2018 รอบแรกกลุ่มบี ที่ทีมชาติไทย เปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน พลิกกลับมาเอาชนะ อินโดนีเซีย ได้ 4-2 อย่างไรก็ตามแฟนบอลชาวไทยบนเพจไทยรัฐหลายรายยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มของทัพช้างศึกในเกมนี้ และในรายการนี้แม้ว่าจะชนะมา 2 ...
ไทยรัฐ
วันที่ 17 พ.ย. ควันหลงหลังจบเกมซูซูกิ คัพ 2018 รอบแรกกลุ่มบี ที่ทีมชาติไทย เปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน พลิกกลับมาเอาชนะ อินโดนีเซีย ได้ 4-2 อย่างไรก็ตามแฟนบอลชาวไทยบนเพจไทยรัฐหลายรายยังไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มของทัพช้างศึกในเกมนี้ และในรายการนี้แม้ว่าจะชนะมา 2 ...
ไทยรัฐ
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน หรือ ซูซูกิ คัพ 2018 เดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 3 กันแล้วปรากฎว่า 2 กลุ่มมี 2 ทีมที่ตกรอบคือ ลาว ในกลุ่มเอ และ ติมอร์ เลสเต ในกลุ่มบี. ขณะที่ ทีมชาติไทย ที่เพิ่งเอาชนะ อินโดนีเซีย 4-2 เก็บชัยสองนัดรวดมี 6 คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงกลุ่มบี ...
TrueID - Sport (ข่าวประชาสัมพันธ์) (บล็อก)
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2018 รอบแบ่งกลุ่ม สายบี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ทีมชาติไทย จ่าฝูงของกลุ่ม มี 3 แต้ม ลงสนามนัดที่สอง รับการมาเยือนของรองจ่าฝูงทีมชาติอินโดนีเซีย ที่ลงสนามเป็นนัดที่สาม มีอยู่ 3 แต้ม แต่ลูกได้เสียเป็นรอง “ช้างศึก”.
ไทยรัฐ
เริ่มต้นกันด้วยชุดแรกที่สาวจุ๋ยใส่ในพิธีสงฆ์ และรดน้ำสังข์ในช่วงเช้า ความงดงามของชุดไทยสีขาวเรียบๆ บวกกับเครื่องประดับทองคำขาว บอกได้เลยว่าให้กลิ่นอายของความเป็นไทยในแบบมินิมอลเบาๆ ได้ดีเชียวล่ะ. โดยชุดนี้เป็นผลงานของแบรนด์ Fullrichbride ซึ่งก็ออกแบบมาได้ดี ...
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook