ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018 (15 ก.ย. - 15 ต.ค. 2561) บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

 • 15 ก.ย. - 15 ต.ค. 2561 2018-09-15 2018-10-15 Asia/Bangkok Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018 https://www.allthaievent.com/event/21688/ Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018   ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม   Stiebel Eltron และ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ท บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด
 • บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด

Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest 2018

ประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียม

Stiebel Eltron และ BGFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดออกแบบห้องน้ำนักฟุตบอลสนามลีโอสเตเดียมของสโมสร BGFC ในโครงการ Stiebel Eltron Modern water solution bathroom design contest [email protected] Stadium เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักฟุตบอลเดิม ภายใต้ concept “Modern water solution” โดย การออกแบบต้องมีอุปกรณ์ของ Stieble Eltron เป็นองค์ประกอบ ชิงรางวัลมูลค่ำรวมกว่ำ 125,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและความเกิดความมั่นใจงานสายงานด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เกิดแรงผลักดันในการออกแบบห้องน้ำนักกีฬา ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

- เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่มีส่วนปรับปรุงห้องน้ำของสนามลีโอสเตเดียมให้กับแฟนฟุตบอล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการประกวดและชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • ผลงานออกแบบห้องน้ำนักกีฬาสนามลีโอสเตเดียม ที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Modern Water Solution พื้นที่ 60 ตรม.
 • ส่งผลงานทั้งหมดในรูปแบบบอร์ดนำเสนอผลงาน ขนาด A1 อธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ วัสดุ ใช้จริง พร้อม DVD รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง โดยนำเสนอผลงานออกแบบในลักษณะการปรับปรุงห้องน้ำที่มีอยู่เดิมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Stiebel Eltron ได้แก่ Water heater รุ่น Stievel chrome 2 เครื่อง , Water storage รุ่น EVS150 4 เครื่องและ Hand dryers รุ่น HTE4 2 เครื่อง เป็นหลักเท่านั้น
 • ต้องมี logo Stiebel Eltron และ BGFC ขนาดตามความเหมาะสม
 • งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำชายสนามลีโอสเตเดียม จำนวน 450,000 บาท โดยรวมค่าแรง ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่รวมราคมผลิตภัณฑ์ของ Stibel Eltron
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อนหากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ทันที
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานออกแบบที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด และ BGFC สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 30 คะแนน
 • การนำผลิตภัณฑ์ Stiebel Eltron ไปร่วมออกแบบได้ตรงตามคอนเซ็ปต์ 30 คะแนน
 • ประโยชน์ใช้สอยสามารถใช้ได้จริง 20 คะแนน
 • ความสวยงาม 20 คะแนน

รางวัล มูลค่ำรวม 125,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 50,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 30,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาท และ โลห์เกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาทและใบประกาศนียบัตร โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง FB: Bangkok Glass FC ปิดโหวตวันที่ 21-28 ต.ค. 2561

ระเบียบบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ห้ามมิให้ทำเครื่องหมาย หรือลายเซ็นลงบนด้านหน้าของ Presentation Board
 • รายละเอียดของผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบน มิฉะนั้นชิ้นงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผู้แทนการรับรางวัล 1 ท่าน โดยโครงการฯ จะดำเนินการหัก ณ ที่จ่าย 5%

กำหนดการดำเนินงาน

 • แถลงข่าว 18 ก.ย. 2561
 • รับผลงาน 15 ก.ย. – 15 ต.ค. 2561
 • ปิดรับผลงาน 15 ต.ค. 2561
 • กรรมการพิจารณาคัดเลือก เหลือ 20 ทีม 20 ต.ค. 2561
 • กรรมการพิจารณาตัดสิน เหลือ 5 ทีม 29 ต.ค. 2561
 • Popular Vote 21 – 28 ต.ค. 2561
 • ประกาศผู้ชนะ ใน facebook : BangkokGlassFC 31 ต.ค. 2561
 • พิธีมอบรางวัล (เดือน ก.พ.) ก.พ. 2562

ที่อยู่ในการส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด

จัดส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “ประกวดออกแบบห้องน้ำ” จ่าหน้าซองถึง บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด เลขที่ 170/32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://goo.gl/ehbYf1เปิดรับผลงาน : 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561
ประกาศ 20 ทีม Popular Vote : 20 ตุลาคม 2561
Popular Vote FB : BangkokGlassFC : 21 - 28 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน : 31 ตุลาคม 2561


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 097 1706685 , 097 0317896
Line : @StiebelContest
Website : www.bangkokglassfc.com
Facebook : Bangkok Glass FC - สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส


Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา

   ชุมชนคนอีเว้นท์


แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/BangkokGlassFC
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
FOX Sports Thailand
ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม. อาร์เซน่อล (4-2-3-1) : แบรนด์ เลโน่ ; สเตฟาน ลิชสไตเนอร์ , ร็อบ โฮลดิ้ง , ซโครดาน มุสตาฟี่ , นาโช่ มอนเรอัล ; ลูคัส ตอร์เรร่า , มัตเตโอ เก็นดูซี่ ; เฮนริค มคิทาร์ยาน , แอร่อน แรมซี่ย์ , แดนนี่ เวลเบ็ค ; อเล็กซองดร์ ลาคาแซ็ตต์. สภาพความพร้อม : วอร์สคลา โพลตาว่า ...
สยามกีฬา
"ปีศาจแดง" ประเดิมคว้าสามแต้มในรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างไม่ยาก เมื่อยกพลบุกอัดเจ้าถิ่น ยัง บอยส์ เบิร์น ขาดลอย 3-0 เกมนี้ ปอล ป็อกบา กัปตันทีมเหมาคนเดียวสองประตู แถมยังแอสซิสต์ให้ อ็องโตนี่ มาร์กซิยา ซัดปิดกล่อง ก่อนพาทีมคว้าชัยประเดิมนัดแรก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อคืนวันพุธที่ 19 ...
สนุกดอทคอม
ประเดิมตอนแรกของละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ทางช่อง 3 ก็ฮอตฮิตเป็นกระแสคนพูดถึงกันทั้งโซเชียลไปแล้ว จากบทประพันธ์ของ กิ่งฉัตร ที่สามผู้จัด ดาว พอฤทัย, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และติ๊ก เจษฎาภรณ์ หยิบมารีเมคให้ตราตรึงใจคนดูอีกครั้ง. แถมยังได้พระเอก ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ประกบคู่สาว มิว ...
ข่าวสด
การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้นำรูปภาพ หรือของจริง ไปแจ้งครอบครองที่สำนักงานประมงจังหวัด. แหวนหัวกระเบนท้องน้ำ. ที่มีขายทั่วไป เป็นส่วนหนามบนหัวปลาโรนิน ซึ่งปัจจุบันถูกประกาศ ...
ข่าวสด
สมัยอดีต ' ทักษิณ – บิ๊กป้อม ' เกาะโต๊ะคุยกันจริงเหรอ? เปิดความสัมพันธ์! หลังจากที่นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาตอบโต้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้วยวลีเด็ด “ท่าทีและน้ำเสียงขึงขัง น่ากลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะ ขอเป็นผบ.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook