ร่วมงานกับ ALL THAI EVENT


WEB PROGRAMMER

คุณสมบัติเบื้องต้น

   อายุไม่เกิน 25 ปี
   วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP , mySQL
   มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML , Javascript ,CSS
   มีทักษะในการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ และ source code ที่เข้าใจได้ง่าย
   สามารถเรียนรู้ แก้ปัญหา และทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
   ชอบทำงานเป็นทีม มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   สามารถพัฒนา Mobile Application ได้
   ศึกษาหาความรู้ด้าน IT และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ
   มีความรู้ด้าน Hardware และระบบ Network

สวัสดิการที่จะได้รับ

     เงินเดือน ,ค่าครองชีพ ,โบนัส
     ประกันสังคม ,ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     ของขวัญสำหรับการคลอดบุตร
     เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
     วันทำงานจันทร์ - ศุกร์
     งานเลี้ยงปีใหม่
     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดที่ใช้ในการสมัครงาน

     ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
     หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย
     Content หรือผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
     ส่งเอกสาร และแนบไฟล์เอกสารต่างๆ มาที่ E-mail : [email protected]

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook