ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

MONEY EXPO 2024 BANGKOK (16 - 19 พ.ค. 2567) IMPACT เมืองทองธานี

MONEY EXPO 2024 BANGKOK

  • 16 - 19 พ.ค. 2567 2024-05-16 2024-05-19 Asia/Bangkok MONEY EXPO 2024 BANGKOK https://www.allthaievent.com/event/30057/ มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24     งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ปีที่ 24 ของงานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร บริษัท มีเด� IMPACT เมืองทองธานี
  • IMPACT เมืองทองธานี

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 MONEY EXPO 2024 BANGKOK ปีที่ 24 ของงานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด กำลังจะจัดขึ้น ในธีม Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน

กระตุ้นให้ภาคการเงินผู้ใช้บริการ ให้บริการด้านการเงินการลงทุนที่ตอบโจทย์สำหรับทุกความต้องการ ทั้งสินเชื่อ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การลงทุนในหุ้น ทอง กองทุน อนุพันธ์ ตราสารหนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล ลงทุนในธุรกิจ Franchise และบริการด้านการเงินการลงทุนครบวงจร ให้บริการแก่ทุกคน ครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งการเงินการลงทุนแบบดั้งเดิม และแบบดิจิทัล ใน 7 โซนบริการ โซนตลาดเงิน โซนตลาดทุน โซนประกัน โซนรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ โซน Shopping & Life Style โซนอาหาร by Gourmet & Cuisine และงาน Health & Wellness Expo


รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ
[ บริการทางการเงิน/การลงทุน ]
• ธนาคารออมสิน บูธ A1
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บูธ A2
• บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
• บริษัท ชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บูธ A3
• บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
• บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอไอเอ จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บูธ A4
• CardX
• AutoX
• Robinhood
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บูธ B1
• บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บูธ B2
• บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)
• บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
• บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
• บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บูธ C1
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บูธ C2
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บูธ D1
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บูธ E2
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บูธ F1
• บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บูธ G3
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บูธ H1
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บูธ H2
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บูธ H4
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บูธ L8
• ลงทุนบอนด์ บูธ P11
• FYNNCORP GROUP บูธ P12
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปปิตอล จำกัด บูธ P14
• บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด บูธ P26
• บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด บูธ P41 - P44
• บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกล์ดเทรด จำกัด บูธ P53,P55
• บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด บูธ P57 - P60
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด บูธ HW07

[ หน่วยงานรัฐ ]
• กรมบังคับคดี บูธ G1
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บูธ K4
• ธนาคารแห่งประเทศไทย บูธ K5
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บูธ K6
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บูธ L5
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) บูธ L7
• กรมธนารักษ์ บูธ P10
• กองทุนการออมแห่งชาติ บูธ P15-P16

[ บริการประกันชีวิต / ประกันภัย / ประกันสุขภาพ ]
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ D2
• บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ F2
• บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ G2
• บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ H3
• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ K2
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บูธ K3
• บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ K8
• บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บูธ K8
• บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บูธ P13
• บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ P46
• บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บูธ P54
• บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บูธ HW01-HW04

[ โซน Franchise SMEs ]
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บูธ K1
• โกโก้ ไอ้ตัน
• ดับเบิ้ลนัวร์
• Karikori
• Otteri Wash&Dry
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) บูธ S14,S16
• ร้านหมูทอดในตำนาน
• ร้านหมีปรุง
• บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บูธ S13,S15
• บริษัท พอช ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ จำกัด บูธ P17-P18
• บริษัท ลิมาญ่า (ไทยแลนด์) จำกัด บูธ P23 - P24
• บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บูธ P49-P52
• John Dua บูธ S5
• บริษัท เอช เชม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บูธ S6
• บริษัท เวลิด้า เฮลธ์ จำกัด บูธ S7
• บริษัท การ์เด้น เอ็นเนอร์จี จำกัด บูธ S8
• ขนมปังอั๊ยยะและไมโลรถโรงเรียน บูธ S9 - S12
• Banana Yess!! บูธ S22

[ โซนอสังหาริมทรัพย์ / รถยนต์ ]
• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บูธ E1
• บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด บูธ L10
• บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บูธ P1 - P2 / P29 - P30
• บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บูธ P25
• บริษัท จัซแมทช์ จำกัด บูธ P45,P47

[ โซน Health & Wellness ]
• บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด บูธ HW05
• บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) บูธ HW06,HW08
• บริษัท เมก้าไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด บูธ HW09
• บริษัท สุขภาพดี - อายุยืน การแพทย์ จำกัด บูธ HW10
• บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บูธ HW11 - HW12
• บริษัท เงินเรื่องจิ๊บ จำกัด บูธ HW13-HW16
• มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูธ HW21-HW24
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บูธ P65 - P68
.
[ โซน Lifestyle / Gourmet ]
• บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บูธ H5
• บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด บูธ H6
• บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด บูธ K11
• บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด บูธ L4, P31 - P34
• บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บูธ L6
• Tecnogas บูธ L9
• บริษัท แอ็ปโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บูธ P3-P4
• บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด บูธ P5 - P8
• บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด บูธ P9
• บริษัท แอดไมร์ ทูมอโร่ (ประเทศไทย) จำกัด บูธ P19 - P20
• บริษัท วีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด P21 - P22
• บริษัท เวลเนส (แบงค็อก) จำกัด บูธ P27
• บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด บูธ P28
• บริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จำกัด บูธ P56
• บริษัท เอชคิว อินเตอร์เทรด จำกัด บูธ P69 – P72
• บริษัท เอ็ม.เอ็ม. โกลบอล เทรด จำกัด บูธ P77 - P80
• บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บูธ S27 - S28
• ร้าน Waffleful บูธ GC3 - GC4
• ร้านกาแฟไทยชง บูธ GC5
• ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณนาย บูธ GC6
• ร้านตาวาโรตีชาชัก บูธ GC7
• คั่วเป็ดตรัง บูธ GC8
• ครัวกัลปพฤกษ์ บูธ GC9
• ข้าวมันไก่โก๊ะตี๋ บูธ GC10
• Hora Coffee บูธ GC11
• Warmly Pastry บูธ GC12
• ร้านมาดามมะลิ บูธ GC13
• ร้านครัวเมืองตรัง บูธ GC14
• ครัวป้าวิไล บูธ GC15-GC18
• บริษัท อีเกิ้ล คอฟฟี่ จำกัด บูธ GC19
• ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร บูธ GC20
• ร้านชาใบมิลค์ที บูธ GC21
• มาม่าโฮม บูธ GC22
• บริษัท อิตาเลเชีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บูธ GC23-GC24
• ร้านสุภาภรณ์ บูธ GC25
• บริษัท เวลธ์ อีทเทอรี่ จำกัด บูธ GC26
• ร้านบ้านบุญสมุนไพร บูธ GC1-GC2 ,GC27-GC30

ฯลฯ

วันที่ : 16 - 19 พฤษภาคม 2567
เวลา : 10.00 - 20.00 น.
สถานที่ : ชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
โทร. 02 691 4126
มือถือ. 094 962 4664
ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "Money Expo Plus" ใน App Store และ Google Play
Twitter : @Money_Expo
Line id : @moneyexpo
Website : www.moneyexpo.net
Facebook : Money Expo

Facebook
ติดตามข้อมูลงานอีเว้นท์ได้ทาง Facebook :

หาโอกาสธุรกิจ อีเว้นท์ที่กำลังจะมา   ชุมชนคนอีเว้นท์

อสังหาฯ น่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น / ประชาสัมพันธ์
   แนะนำให้อ่าน
เกาะกระแสข่าว HOT
ไทยรัฐ
เช็กโปรแกรม วอลเลย์บอลหญิง "เนชันส์ ลีก 2024" ประจำวันที่ 29 พ.ค. พร้อมช่องถ่ายทอดสด.
Sanook
เพจเฟซบุ๊กรายการโหนกระแส รายงานว่า หนุ่ม กรรชัย พิธีกร รายการโหนกระแส ให้สัมภาษณ์เปิดเผย กรณี กสทช.มีคำสั่งให้ ช่อง 3 ระงับการออกอากาศรายการ โหนกระแส เป็นเวลา 1 วัน โดยทาง หนุ่ม ...
อมรินทร์ทีวี
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 เวลาประมาณ 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.3 สืบนครบาล ทำการจับกุมตัว 1) น.ส.อมิตา อายุ 36 ปี 2 ...
pptvhd36.com
เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองพระราชทานทุนภูมิพล) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทย (โดยสอบไล่ได้ลำดับ ...
Sanook
เมนูที่เข้าร่วม: แฮมเบอร์เกอร์หมู, เบอร์เกอร์ไก่กรอบ, เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง, เทมปุระ นักเก็ตต์ 5 ชิ้น, แฮชบราวน์ขนาดกลาง, ช็อกโกแลตซันเด และสตรอวเบอร์รี่ซันเด.
อ่านเพิ่มเติม คลิก

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook