อีเว้นท์รอผู้จัด

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

สมัครสมาชิกฟรี เพื่อดูข้อมูลเชิงลึก และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
   ชุมชนคนอีเว้นท์

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook