ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่ทำให้เกิด Impact สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จังหวัด
ยะลา
เลขที่โครงการ
64127471739
วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2565
งบประมาณ
1,200,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th