ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
65087349601
วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2565
งบประมาณ
9,995,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th