ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่อยู่อาศัยและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การเคหะแห่งชาติ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
65087626060
วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2565
งบประมาณ
10,017,500 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th