ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ (ภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
จังหวัด
ยโสธร
เลขที่โครงการ
65097303150
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
งบประมาณ
2,447,300 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th