ประกวดราคาจ้างจัดงานขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด
ตาก
เลขที่โครงการ
65097393801
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
4,997,290 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th