ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
65097404980
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
งบประมาณ
4,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th