ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดลำพูน
จังหวัด
ลำพูน
เลขที่โครงการ
65097484659
วันที่ประกาศ
21 ก.ย. 2565
งบประมาณ
600,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th